Browsing: Kinh nguyệt ra ít

Kinh nguyệt ra ít tuy không nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân, nhưng nó lại gây ảnh hưởng đến việc mang thai và sinh nở ở chị em.