Nam Khoa
0

Chi phí khám phụ khoa nữ

Khám phụ khoa tổng quát là việc cần làm, phải được thực hành định kỳ chí ít 1 lần/năm. Đặc…