Nam Khoa
Phụ Khoa
0

Mất khôn vì quá giận 

Hiện giờ, với Nhung, nhìn thấy Thành (chồng cô) chính là nỗi đau, sự dằn vặt lớn nhất mà cô…